Rozwiązanie umowy z telewizją N

Co należy wiedzieć, aby skutecznie i bezkonfliktowo wypowiedzieć umowę N:

1. najważniejsza rzecz – sprawdzić, na jakim jesteśmy kontrakcie. Do wyboru są najczęściej następujące warianty:

  • umowa promocyjna – warunki wypowiedzenia zawiera regulamin promocji. (promocja polega na tym, że telewizja udziela nam zniżki np. na abonament, na okres, w czasie którego zobowiązujemy się nie rozwiązać umowy, np. 24 m-ce). W przypadku chęci rozwiązania umowy przez zakończeniem umownego okresu promocyjnego, usługodawca naliczy opłatę za wcześniejsze zerwanie kontraktu, zgodnie z warunkami umowy.
  • Umowa promocyjna zbliżająca się do końca – w większości wypadków obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Czyli podpisaliśmy umowę 1.12.2010r. na okres 24 m-cy. Umowa wygasa 30.11.2012r., a zatem dziś (31.10.2012) był ostatni dzień, aby doręczyć telewizji oświadczenie o wypowiedzeniu. Bo jeśli nie – umowa z N przewiduje automatyczne przedłużenie umowy na warunkach standardowych (nie promocyjnych), których elementem jest m.in. UWAGA: 3- miesięczny okres wypowiedzenia.
  • Umowa standardowa – 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Czyli, jeśli zdecydujemy np. 5 listopada, że chcemy rozwiązać umowę z N, 6 listopada zaniesiemy wypowiedzenie; ono zacznie obowiązywać od 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym doręczyliśmy wypowiedzenie, czyli 1 grudnia, czyli nasza umowa wygaśnie 28 lutego 2013r. Czyli do momentu kiedy umowa wygaśnie, zapłacimy jeszcze 4 miesięczne abonamenty. Słabo. Czemu nie zrobić od razu 6- albo 9-miesięcznego okresu wypowiedzenia?

Swoją drogą, następnym razem, gdy będę podpisywać umowę i będzie tam taki kwiatek, będę negocjować okres wypowiedzenia. Nikt nie powiedział, że nie wolno, strony umowy są równe i mają prawo do samodzielnego ustalenia warunków, w granicach prawa.

2. Biorąc pod uwagę ppkt trzeci powyżej oraz terminy, należy dobrze rozważyć, czy mamy czas aby wysłać do N wypowiedzenie pocztą, czy trzeba zanieść osobiście. Zasadą przy tego typu umowach jest bowiem ta, która stanowi, że oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostaje przyjęte w momencie, gdy druga strona umowy się z nim zapoznała. Nie ma zatem w tym przypadku zastosowania zasada „liczy się data stempla pocztowego”.

  • Jeżeli mamy czas, aby pismo wysłać pocztą, koniecznie wysyłamy je listem poleconym i za potwierdzeniem odbioru. Pismo o treści jak niżej, bezwzględnie z własnoręcznym podpisem i datą.
  • Jeśli nie – jedziemy do tzw. Certyfikowanego Punktu Sprzedaży platformy. Ich lista znajduje się na stronie N pod hasłem „jak kupić platformę N”. KAŻDY punkt, wymieniony na tej liście ma obowiązek przyjąć wypowiedzenie i ten fakt potwierdzić pisemnie, czyli nie ma prawa odmówić przyjęcia.

Tu ciekawostka: pytałam o tą listę na oficjalnym forum n, moderator odpowiedział mi, że każdy punkt ma obowiązek przyjąć pismo o rezygnacji, po czym odezwał się jakiś klient twierdząc, że spotkał się z nieuzasadnioną odmową przyjęcia kwitu przez punkt. Pomyślałam sobie, że to bardzo nieładnie, wyraziłam swoje zdanie na forum, że takie działanie może zostać uznane za utrudnianie klientowi odstąpienia od umowy.

No i usunęli te dwa ostatnie posty 😛

3. Treść pisma:

ITI Neovision Sp. z o.o.
ul. Josepha Conrada 37
31-357 Kraków

(miasto, data)

OŚWIADCZENIE O WYPOWIEDZENIU UMOWY

Niniejszym wypowiadam umowę o świadczenie usług nr ……………………., zawartą w dniu ……………………..r. z zachowaniem ………..- miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień ………………………..r.

Wszelką korespondencję dotyczącą rozwiązania umowy proszę kierować na poniższy adres lub w formie elektronicznej na adres: ………………………………….

Z poważaniem,

Dane Abonenta:

Nr abonenta: …………………….

Imię nazwisko, adres i miejsce świadczenia usługi: …………………

Termin rozwiązania umowy: …………………..

Takie oświadczenie zanosimy w 2 kopiach, przyjmujący podpisuje nam jedną,  sprawdzamy datę, pieczątkę, nazwisko.

Na pytanie: dlaczego rezygnuje pan/pani z usług nie mamy obowiązku odpowiadać.

4. W ostatnim dniu obowiązywania umowy i nie później niż 14 dni kalendarzowych od tego dnia, należy oddać cały sprzęt, który dostaliśmy od Nki przy podpisaniu umowy. Sprzęt można oddać w tym samym miejscu, w którym składaliśmy rezygnację. Trzeba o tym pamiętać, bo w przypadku opóźnień będą kary, windykacja itd.