Naprawa z gwarancji czy ustawy? O reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową.

Zgodnie z ogólną tendencją nieznajomości praw konsumenta przez konsumenta, nadal panuje przekonanie, że udzielenie przez producenta gwarancji jest najlepszą/jedyną podstawą złożenia reklamacji. Jednak od 2003r., kiedy to weszła w życie ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży, funkcja, jaką do tej pory…